لطفا صبر کنید ...

کیلینیک توانگر نوین

مفهوم مایتلند چیست؟

مفهوم maitland که به عنوان روش maitland نیز شناخته می شود، از تحرکات (موبیلیزیشن) غیرفعال ستون فقرات برای درمان درد و سفتی مکانیکی استفاده می کند. در مفهوم مایتلند 5 درجه موبیلیزیشن وجود دارد:

درجه 1 – حرکات کوچک ستون فقرات در محدوده مقاومت ستون فقرات انجام می شود

درجه 2 – حرکات بزرگتر ستون فقرات اما هنوز در محدوده مقاومت ستون فقرات انجام می شود

درجه 3 – حرکات بزرگ ستون فقرات در مقاومت ستون فقرات انجام می شود

درجه 4 – حرکت کوچکی از ستون فقرات در مقاومت ستون فقرات انجام می شود

درجه 5 – یک حرکت با سرعت بالا در مقاومت ستون فقرات انجام می شود

روش maitland چگونه کمک می کند؟

نوع تحرک مورد استفاده به شدت، میزان تحریک پذیری و ماهیت درد ستون فقرات بستگی دارد. موبیلیزیشن ها حرکتی را در مفاصل ستون فقرات ایجاد می کنند که سفتی را کاهش می دهد و حرکت را آسان می کند. افزایش سهولت حرکت همچنین باعث کاهش درد می شود.

چه کسی از مفهوم maitland سود می برد؟

در کلینیک توانگر نوین فیزیوتراپیست شما کمر درد شما را ارزیابی کرده و تصمیم می گیرد که کدام نوع درمان مناسب می باشد. به طور کلی افراد با کمردرد مکانیکی، مانند درد و سفتی مفصل، از درمان مشخص شده در روش مایتلند بهره مند می شوند.

آخرین مقالات

کلینیک فیزیوتراپی توانگر نوین جایی است که می توانید تغییر را احساس کنید ما به شما کمک میکنیم تا احساس بهتری داشته باشید و خوب زندگی کنید. متخصصان کلینیک فیزیوتراپی توانگر نوین با ترکیب شوق و دانش برای بهبودی و بازگرداندن قدرت، تحرک و عملکرد شما تلاش کرده تا بازیابی سریعتر و نتایج ماندگار را برایتان به ارمغان آورند.

کلیه حقوق برای کلینیک توانگر نوین محفوظ می باشد